O mnie

Igor Drozd-Duszyński

Urodzony w 1960 roku w Zalesiu na Ukrainie. Absolwent Ukraińskiego Uniwersytetu Poligraficznego im. Iwana Fiodorowa we Lwowie. Uczestniczył we wielu wystawach zbiorowych i autorskich. Jest autorem projektu międzynarodowej wystawy “Epoka Mistrzów – Czas Wskaże Mistrza”. Maluje w różnych technikach. Działa jako koordynator międzynarodowych wystaw malarskich w imieniu Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Za swoja działalność otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. ZPAP Okręgu Warszawskiego.